میثاق میرزایی

دکتر میثاق میرزایی

  • کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • دکتری مهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
عضو باشگاه پژوهشگران جوان

کارشناس رسمی دادگستری
دارنده پروانه اشتغال پایه 1 سازمان نظام مهندسی معدن