ژئو فیزیک

 ژئوفیزیک اکتشافی

ژئو فیزیک علمی است دارای چندین رشته شامل فیزیک ،ریاضی، کامپیوتر و زمین شناسی در گذشته و حال  تحقیق مینماید مانند زلزله که جزء مسائل مهم و مورد بحث ژئو فیزیکدانان بوده است.

ژئوفیزیک یا فیزیک زمین پلی است میان علم فیزیک و زمین شناسی

اهداف ژئوفیزیک اکتشافی

اهداف یک برداشت ژئو فیزیکی (Geophisical sutvey) عبارتند:

تعیین مکان ساختارها یا اجسام زمین شناختی زیرزمین و در صورت امکان اندازه گیری ابعاد و ویژگی های فیزیکی مربوط به آنهاست.

علم ژئو فیزیک شامل ابزار مطالعه و شناخت کلیه مشخصات، وضعیت ساختمان زمین شناسی، تغییرات زیر سطحی و در آخر وضعیت منابع طبیعی و مواد معدنی از جمله آب، نفت، گاز و انواع کانسارهای جایگزین شده در بین طبقات و لایه های تحت الارض می باشد.

  • روش گرانی سنجی
  • روش مغناطیس سنجی
  • روش موج لرزه ای
  • روش الکتریکی
  • ژئو فیزیک هوابرد
  • روش رادیواکتیویتهمیان گرایش های ژئوفیزیک:
ژئودزی در مورد جاذبه زمین و اندازه آن در میزان بزرگ تر و اندازه زمین .
زلزله نگاری که به نشر امواج زمین 
علم اتمسفری که دربردارنده هواشناسی و جوشناسی 
ژئوفیزیک باستانشناسی که الکترومغناطیسی  و رادار را در بردارد.
ژئوفیزیک کاربردی که خود به دو گروه ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مهندسی قسمت میشوند.
و زیرمجموعه ژئوفیزیک اکتشافی ،شامل ژئوفیزیک نفت که زلزله نگاری را دربردارد.ژئوفیزیک معدن و ژئوفیزیک آب که از شیوه الکتریکی و الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرد.

تماس با ما