Monthly Archives: ژوئن 2022

مهمترین معادن ایران

مهمترین معادن ایران

از جمله مهم‌ترین ثروت‌های طبیعی هر کشوری، معادن آن کشور می‌باشند که از دل این معادن مواد مورد نیاز صنایع دیگر تامین می‌شود. خوشبختانه کشور ایران سرشار از معادن ارزشمند و مواد معدنی کاربردی است که این معادن در نقاط مختلف کشور پراکنده شده‌اند. بررسی‌های باستان شناسی حاکی از آن است که ایران در دوران […]