ارزیابی ذخایر معدنی و محاسبه ذخایر یکی از مهم‌ترین اهداف هر عملیات اکتشافی است که پس از ارائه آن می‌توان در مورد استخراج اقتصادی آن معدن صحبت و تصمیم گیری کرد. ذخایر معدنی محاسبه شده بر اساس خروجی خود به دسته‌های مختلفی تقسیم خواهند شد. محاسبه ذخیره بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است صورت خواهد گرفت و از همین رو محدود بودن داده‌ها، سبب می‌شود نتیجه با اندکی خطا همراه باشد. این خطا کاملا طبیعی است و تنها زمانی می‌توان 100 درصد محاسبه دقیقی ارائه داد که کل ذخایر از داخل معدن استخراج شده باشد. در ارزیابی ذخایر معدنی، ذخایر داخل معدن با توجه به داده‌های موجود تخمین زده شده و سود آور بودن آن مشخص می‌شود.

 ارزیابی ذخایر معدنی در مراحل مختلف اکتشاف معدن

پس از به پایان رسیدن مراحل استخراج یک کانسار (کانسار به مواد ارزشمندی گفته می‌شود که از زمین استخراج شده و از لحاظ اقتصادی سود آور هستند.) در هر مرحله به صورت جداگانه ذخیره آن محاسبه خواهد شد. با توجه به این موضوع در هر مرحله و با توجه به اطلاعات استخراج قبلی، ارزیابی ذخایر معدنی تغییر کرده و دقیق‌تر می‌شوند. در پایان مراحل پی جویی و اکتشاف و اکتشاف تقضیلی هر معدن، اعداد ذخیره هر کدام از آن‌ها متفاوت با یکدگیر خواهد بود.

روش محاسبه ذخایر معدنی

بعد از به پایان رسیدن اکتشاف عمومی و تفضیلی مشخص می‌شود که ایا در معدن ماده ارزشمندی برای استخراج وجود دارد یا خیر، هم چنین اقتصادی بودن استخراج آن هم در نظر گرفته می‌شود. پس از اثبات وجود یک کانسار ارزشمند، در مرحله بعد باید ذخیره معدنی آن سنجیده شود.

 تا سال‌های پیش از روش‌های کلاسیک برای محاسبه ذخایر استفاده می‌شد و حالا این روش‌ها جای خود را به روش‌های کامپیوتری مانند زمین آماری داده‌اند. این روش‌ها دارای پیچیدگی بیشتری بوده و در نتیجه دقت بسیار بالایی هم دارند. تخمین ذخایر داخلی معدنی به روش زمین آماری یک فرآینده چند مرحله ای بوده که در مرحله اول به یک بانک اطلاعاتی نیاز داریم. در مرحله بعد باید این اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به ارزیابی ذخایر بپردازیم. پس از به پایان رسیدن ارزیابی، به رده بندی ذخیره خواهیم پرداخت.

ماشین آلات معدن در حال حفاری جهت محاسبه ذخایر معدنی

نخستین شرط موفقیت در طراحی و استخراج معدن ارزیابی صحیح منابع و ذخایر معدنی است.برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در یک عملیات معدنکاری به ذخایر معدنی وابسته هستند. اشتباه در بحث ارزیابی ذخایر باعث از بین رفتن منابع معدنی و ضربه بزرگ مالی به بخش هزینه وارد می‌کند.

انواع ارزیابی ذخایر معدنی از نظر شکل و تقسیم بندی آن:

تقسیم بندی ذخایر به چهار گروه ایزومتریک ، صفحه ای ، عدسی، استوانه ای

انواع ذخایر ایزومتریک :

  • استوک
  • استوک ورک
  • کیسه ای

ذخایر صفحه ای :

  • لایه ای
  • رگه ای:رگه های شعاعی، حلقوی ، زین اسبی
  • ذخایر استوانه
  • ذخایر عدسی