تعریف حمل و نقل بین المللی (واردات و صادرات)

به معنی انتقال و ارسال کالا از کشوری به کشور دیگر میباشد.و از مرز های رسمی و گمرگ گذر می کند.به صورت کلی جابجایی و تبادل کالا از بازار های متفاوت و مختلف از راه گمرک را صادرات و واردات میگویند.

انواع حمل و نقل ها

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل جاده ای

شرکت حمل و نقل بین المللی

به شرکت هایی که عهده دار حمل و نقل بین المللی کالاها هستند شرکت حمل و نقل بین المللی میگویند.که دونوع فعالیت دارند:

فعالبت فورواردی

فعالبت کریری

فعالیت فورواردی

تمام فعالیت هایی که هماهنگی های حمل بار را با روش های هوایی زمینی دریایی یا ریلی انجام می دهند . این شرکت ها قرارداد و مجوز های لازمه و روش انتخاب حمل بار را به صاحبان کالا می دهند.

شرکت های کریری

کریر در زبان انگلیسی به معنی حمل کننده می باشد. شرکت کریری صفر تا صد عملیات حمل بار را به عهده دارد. راه نامه را صادر مسیر را مشخص اسناد ملزومه را فراهم میکند. و حتی با وسیله خود شرکت کالا را جابجا میکند.