پردازش تصاویر ماهوره ای (سنجش از دور remotsensing)

روشهای مختلف دورسنجی امروزه به طور فراگیر در اکتشافات معادن، اکتشافات زمین‌شناسی، ژئوتکنیک، کشاورزی،منابع آب و غیره استفاده گسترده‌ای دارد. تصاویر ماهواره‌ای که توسط سنجنده‌های موجود در ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی تهیه می‌شوند هر روز که می‌گذرد کاربرد جدیدی پیدا می‌کنند.

مجموعه ماگماماینر مفتخر است با توجه به تخصص کارشناسان و مهندسان خود در حیطه پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای remotsensingبا دسترسی به داده‌های سنجنده‌های مختلف مانند ASTER /SPOT/ IRS و غیره در خدمت صنعت کشور می‌باشد.