گرانیت (Granite)

تماس بگیرید

گرانیت (Granite)

گونه‌ای سنگ آذرین درونی اسيدی است.